طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی اتاق برف پروژه مجتمع ورزشی رفاهی آبادگران(تبریز)

 

اتاق برف پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها