کسب «گواهی شرکت خلاق» توسط شرکت برف ساز کولاک نخستین مجری پروژه های تولید، نصب و راه اندازی دستگاه های تولید برف مصنوعی در کشور

کسب «گواهی شرکت خلاق» توسط شرکت برف ساز کولاک نخستین مجری پروژه های تولید، نصب و راه اندازی دستگاه های تولید برف مصنوعی در کشور
  شرکت برف ساز کولاک به شناسه ملی 10320492828 در حوزه فعالیت بازی، اسباب بازی و سرگرمی به تاریخ 14 شهریور 1402 در کارگروه برنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت خلاق تایید گردید.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​​رویدادها